Αρχική Ενημέρωση Αθλητικά Λαϊκά Έντεχνα Rock Μπαλάντες Ξένα Ελληνικά Εκκλησιαστικά Παραδοσιακά Επαρχία Ομογένεια Διάφορα

Ακροαματικότητες Ραδιοφωνικών Σταθμών

TOP 50

10.
Τα στατιστικά υπολογίζονται σε περίοδο τριμήνου με βάση το RadioSmart.gr . Δεν υπολογίζονται τα στατιστικά από το Desktop Version. Για περισσότερα στατιστικά όπως μέσο χρόνο ακρόασης ή περιοχές ακρόασης απευθυνθείτε στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.